Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas domes vadība un centrālā administrācija / Rīgas domes vadība / Rīgas domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja birojs

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone