Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Rīgas domes vadība un centrālā administrācija / Komitejas / Sociālo jautājumu komiteja

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 112.kab., Rīga
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 415.kab., Rīga
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone