Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas dome / Finanšu departaments
Nozaru departamenti un iestādes Pārskatu un uzraudzības pārvalde
Pašvaldības budžeta pārvalde Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Grāmatvedības uzskaites pārvalde

Kungu iela 7/9, LV-1050, Rīga
Kungu iela 7/9, LV-1050, Rīga
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone