Rīgas dome

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428.
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone
Rīgas domes vadība un centrālā administrācija Mājokļu un vides departaments Kurzeme
Rīgas pašvaldības īpaša statusa institūcijas Pilsētas attīstības departaments Latgale
Finanšu departaments Satiksmes departaments Vidzeme
Izglītības, kultūras un sporta departaments Rīgas pašvaldības aģentūras Zemgale
Īpašuma departaments Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības Labklājības departaments

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Rīga
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Rīga
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Rīga
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 8-1, Rīga, LV-1010, Rīga
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone