Ienākt
Tauriņa Sandija Tukiša Aija
Tarasenko Aleksandrs Testeļeca Inesa
Travina Irina Trans Sergejs
Tiesnesis Aldis Takahaši Arita
Tikkerbar Erki Tomenasa Ligita
Tomaševskis Aleksejs Tidriķe Laura
Tetere Inta Trifonova Natālija
Tauriņa Ingrīda Tihenko Jeļena
Turzjonoka Laura Timoņina Jeļena
Torbenko Ņina Toms Eduards