Ienākt
Rižova Inga Ruņģe Ņina
Rošāne Evita Rubina Regīna
Rimvida-Mickeviča Anžela Ritenberga Ritma
Ribņikova Jūlija Rudevica Tatjana
Rames Giuntoli Silvano Riekstiņa Evija
Rieksta Inese Refberga Evija
Rungule Zane Rodziņa Judīte
Riekstiņa Indra Rupeika Laila
Reidzāne Baiba Rozenfelde Ingrīda
Rozentāle Lolita Rubcova Jeļena