Ienākt

Patiesie labuma guvēji

Ministru kabineta likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” paredz Uzņēmuma reģistrā (UR) reģistrētajām juridiskajām personām atklāt juridisko personu patiesos labuma guvējus (PLG).

Kas ir uzņēmuma patiesā labuma guvēji?

Uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir cilvēks, kuram pieder vairāk nekā 25% no uzņēmuma daļām vai kas tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmuma darbību. Netiešā kontrole ir gadījumos, kad uzņēmums pieder citam uzņēmumam, kas, savukārt, pieder konkrētai personai. Patiesais labuma guvējs var būt īpašnieks vai cits cilvēks, kas faktiski kontrolē uzņēmumu.

    Patiesais labuma guvējs – fiziskā persona, kurai:
  • juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām
  • vai
  • kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmuma darbību.

Termiņi patiesā labuma guvēju reģistrācijai?

Ja nepaspēsiet veikt pārreģistrāciju līdz 01.03.2018. soda sankcijas nav paredzētas, taču LR UR neveiks nekādas izmaiņas, ja nebūs iesniegta veidlapa par patiesā labuma guvējiem.

Ja plānojat darījumus ar bankām, notāriem, revidentiem, saskarsieties ar problēmām, ja nebūsiet reģistrējis patiesā labuma guvējus.

  • Patieso labuma guvēju reģistrācija līdz 01.12.2017. reģistrētām juridiskām personām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā būs jāveic līdz 01.03.2018.
  • Ja pirms tam kapitālsabiedrībai būs nepieciešams reģistrēt izmaiņas tās dalībnieku vai valdes sastāvā, tas būs jādara ātrāk – vienlaikus ar attiecīgo izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.
  • Tāpat jānorāda, ka no 01.12.2017., dibinot vai izveidojot jaunas juridiskās personas, informācija par patiesā labuma guvējiem būs jāsniedz uzreiz, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu.
  • Ja pēc patiesā labuma guvēju reģistrācijas to sastāvā notiks kādas izmaiņas, juridiskajai personai par to būs jāpaziņo UR 14 dienu laikā.

Visām juridiskajām personām, uz kurām attiecas šis likums un kas reģistrētas Uzņēmumu reģistros, līdz 2017. gada 1. decembrim ir pienākums iesniegt pieteikumu par patiesajiem labuma guvējiem.

Firmas.lv ir sagatavojusi pieteikuma veidlapas noteiktai uzņēmumu grupai. Autorizējieties, lai sagatavotu patieso labumu guvēju pieteikumu:

Sagatavot veidlapu


Piemērs gadījumam ar netiešo kontroli:

ABC SIA 100% pieder XYZ SIA, kas savukārt pieder Puisim par 45% un Meitenei par 55%

Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējsProcentiLīmenisUzņēmumi
Puisis45.001ABC SIA > XYZ SIA
Meitene55.001ABC SIA > XYZ SIA
Patieso labuma guvēju piemērs
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējsProcentiLīmenisUzņēmumi
Puisis2.724ABC, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA > HHH, SIA > ZNC, SIA
14.663ABC, SIA > DDD, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA
13.432ABC, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA
6.054ABC, SIA > DDD, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA > HHH, SIA
5.553ABC, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA > HHH, SIA
2.975ABC, SIA > DDD, SIA > EEE, SIA > FFF, SIA > HHH, SIA > GGG, SIA
Patiesie labuma guvēji - vairāki līmeņi

! Sakārtojiet papīrus elektroniski KUR un KAD Jums ērtāk! Drošam elektroniskajam parakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā dokumentiem, kas veidoti un parakstīti papīra formātā. Uzziniet vairāk www.eparaksts.lv.

Pilna informācija pieejama LR UR http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=729&v=lv