Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ludzas novads

Martiši, Isnaudas p., Ludzas n., LV-5701
Vecslabada, Istras p., Ludzas n., LV-5748
Nirza, Nirzas p., Ludzas n., LV-5729
Ņukši, Ņukšu p., Ludzas n., LV-5730
Pilda, Pildas p., Ludzas n., LV-5733
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone