Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Krāslavas novads / Krāslavas novada pašvaldības pakalpojumu centri

Auleja, Roberta Pudnika 8, Aulejas p., Krāslavas n., LV-5681
Andrupene, Skolas 3, Andrupenes p., Krāslavas n., LV-5687
Andzeļi, "Ausekļi", Andzeļu p., Krāslavas n., LV-5696
Asūne, Skolas 12, Asūnes p., Krāslavas n., LV-5676
Porečje, Bērzu 2, Bērziņu p., Krāslavas n., LV-5697
Ezernieki, "Pagastmājas", Ezernieku p., Krāslavas n., LV-5692
Konstantinova, Saules 7, Konstantinovas p., Krāslavas n., LV-5680
Neikšāni, "Ošupe", Ķepovas p., Krāslavas n., LV-5677
Svarinci, Skolas 5, Svariņu p., Krāslavas n., LV-5698
Grāveri, Ezeru 21, Grāveru p., Krāslavas n., LV-5655
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone