Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ilūkstes novads

Dviete, Dvietes p., Ilūkstes n., LV-5441
Eglaine, Stendera 7, Eglaines p., Ilūkstes n., LV-5444
Eglaine, Stendera 7, Eglaines p., Ilūkstes n., LV-5444
Pilskalne, Parka 3, Pilskalnes p., Ilūkstes n., LV-5447
Pilskalne, Parka 3, Pilskalnes p., Ilūkstes n., LV-5447
Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes n., LV-5471
Šēdere, Alejas 4, Šēderes p., Ilūkstes n., LV-5474
Šēdere, Alejas 4, Šēderes p., Ilūkstes n., LV-5474
Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 13, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 13, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Brīvības 7, Ilūkste, Ilūkstes n., LV-5447
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone