Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Dagdas novads / Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

Andrupene, Skolas 3, Andrupenes p., Dagdas n., LV-5687
Andrupene, Skolas 3, Andrupenes p., Dagdas n., LV-5687
Andzeļi, "Ausekļi", Andzeļu p., Dagdas n., LV-5696
Andzeļi, "Ausekļi", Andzeļu p., Dagdas n., LV-5696
Asūne, Dārza 1, Asūnes p., Dagdas n., LV-5676
Asūne, Dārza 1, Asūnes p., Dagdas n., LV-5676
Porečje, Bērzu 2, Bērziņu p., Dagdas n., LV-5697
Porečje, Bērzu 2, Bērziņu p., Dagdas n., LV-5697
Ezernieki, "Pagastmājas", Ezernieku p., Dagdas n., LV-5692
Ezernieki, "Pagastmājas", Ezernieku p., Dagdas n., LV-5692
Konstantinova, Saules 7, Konstantinovas p., Dagdas n., LV-5680
Konstantinova, Saules 7, Konstantinovas p., Dagdas n., LV-5680
Neikšāni, "Ošupe", Ķepovas p., Dagdas n., LV-5677
Neikšāni, "Ošupe", Ķepovas p., Dagdas n., LV-5677
Svarinci, Skolas 5, Svariņu p., Dagdas n., LV-5698
Svarinci, Skolas 5, Svariņu p., Dagdas n., LV-5698
Šķaune, Šķaunes p., Dagdas n., LV-5695
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone