Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Ciblas novads / Ciblas novada pašvaldības pakļautības iestādes

Blonti, Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Blonti, Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Blonti, Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Blonti, Blontu p., Ciblas n., LV-5706
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Felicianova, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Cibla, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Ezersala, "Ezersalas internātpamatskola", Zvirgzdenes p., Ciblas n., LV-5752
Felicianova, Ciblas p., Ciblas n., LV-5709
Līdumnieki, Līdumnieku p., Ciblas n., LV-5719
Līdumnieki, Līdumnieku p., Ciblas n., LV-5719
Lucmuiža, Zvirgzdenes p., Ciblas n., LV-5752
Pušmucova, Pušmucovas p., Ciblas n., LV-5742
Pušmucova, Pušmucovas p., Ciblas n., LV-5742
Pušmucova, Pušmucovas p., Ciblas n., LV-5742
Pušmucova, Pušmucovas p., Ciblas n., LV-5742
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone