Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Balvu novads / Balvu novada pašvaldības pakalpojumu centri

Naudaskalns, "Pagastmāja", Balvu p., Balvu n., LV-4561
Naudaskalns, "Pagastmāja", Balvu p., Balvu n., LV-4561
Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590
Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590
Bērzpils, Dārza 27, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Bērzpils, Dārza 27, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Grūšļeva, "Gaismas", Briežuciema p., Balvu n., LV-4595
Grūšļeva, "Gaismas", Briežuciema p., Balvu n., LV-4595
Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Kubuli, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Kubuli, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Egļuciems, "Administratīvā ēka", Lazdulejas p., Balvu n., LV-4592
Egļuciems, "Administratīvā ēka", Lazdulejas p., Balvu n., LV-4592
Tilža, Brīvības 3a, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Tilža, Brīvības 3a, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Kuprava, Rūpnīcas 3, Kupravas p., Balvu n., LV-4582
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone