Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Balvu novads

Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vīksna, "Mieriņi", Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Vīksna, "Mieriņi", Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Vīksna, "Mieriņi", Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Bērzpils 1a, Balvi, Balvu n., LV-4501
Raiņa 52, Balvi, Balvu n., LV-4501
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone