Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Balvu novads

Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Kurna, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Egļuciems, "Administratīvā ēka", Lazdulejas p., Balvu n., LV-4592
Raiņa 52, Balvi, Balvu n., LV-4501
Tilža, Brīvības 3a, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Vectilža, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vīksna, "Mieriņi", Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Sporta 1, Balvi, Balvu n., LV-4501
Brīvības 46, Balvi, Balvu n., LV-4501
Partizānu 16, Balvi, Balvu n., LV-4501
Sporta 8, Balvi, Balvu n., LV-4501
Alejas 2, Balvi, Balvu n., LV-4501
Dārza 2, Balvi, Balvu n., LV-4501
Bērzpils 12, Balvi, Balvu n., LV-4501
Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590
Bērzpils, Dārza 12, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Partizānu 66, Balvi, Balvu n., LV-4501
Teātra 6-1, Balvi, Balvu n., LV-4501
Bērzpils 4, Balvi, Balvu n., LV-4501