Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale / Balvu novads

Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Tilža, Pārupes 4, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Tilža, Brīvības 5, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Tilža, Brīvības 5, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Tilža, Dārza 1, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Tilža, Raiņa 15, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Vectilža, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vectilža, Sporta 3, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Ezera 3, Balvi, Balvu n., LV-4501
Partizānu 10, Balvi, Balvu n., LV-4501
Vidzemes 7g, Balvi, Balvu n., LV-4501
Tautas 1, Balvi, Balvu n., LV-4501
Brīvības 77, Balvi, Balvu n., LV-4501
Krasta 2-3, Balvi, Balvu n., LV-4501
Brīvības 7, Balvi, Balvu n., LV-4501
Celmene, Pansionāts "Balvi", Kubulu p., Balvu n., LV-4566
Bērzpils 30, Balvi, Balvu n., LV-4501
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone