Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Latgale

Malta, Rozentovas 9, Maltas p., Rēzeknes n., LV-4630
Strūžāni, Slimnīcas 2, Strūžānu p., Rēzeknes n., LV-4643
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Varoņu 11a, Rēzekne, LV-4604
Stoļerova, Stoļerovas p., Rēzeknes n., LV-4642
Stoļerova, Stoļerovas p., Rēzeknes n., LV-4642
Sprūževa, Griškānu p., Rēzeknes n., LV-4641
Rikava, Jaunības 15, Rikavas p., Rēzeknes n., LV-4648
Rikava, Jaunības 15, Rikavas p., Rēzeknes n., LV-4648
Rikava, Jaunības 17, Rikavas p., Rēzeknes n., LV-4648
Vecružina, Lakstīgalu 7, Silmalas p., Rēzeknes n., LV-4636
Vecružina, Jaunatnes 1, Silmalas p., Rēzeknes n., LV-4636
Ciskādi, Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4638
Sakstagals, Kalna 2, Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4638
Sakstagals, Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4638
Sakstagals, Kalna 2, Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4638
Silmala, Silmalas p., Rēzeknes n., LV-4630
Uļjanova, Sakstagala p., Rēzeknes n., LV-4645
Strupļi, Sokolku p., Rēzeknes n., LV-4640
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone