Ienākt

Latvijas pašvaldības

Pašvaldības / Kurzeme / Ventspils / Ventspils pašvaldības struktūrvienības / Vispārējā nodaļa, iedzīvotāju informācijas centrs

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740428
Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone