Ienākt
Autors: LETA

"Latvijas dzelzceļa" koncerns pērn strādājis ar 9,3 miljonu eiro zaudējumiem

Rīga, 25.maijs, LETA. "Latvijas dzelzceļa" koncerna apgrozījums pērn bija 337,645 miljoni eiro, kas ir par 7,5% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt zaudējumi sasniedz 9,328 miljonus eiro pretēji 14,408 miljonu eiro peļņai gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" informācija.

Vadības ziņojumā apgrozījuma samazinājums par 7,5% skaidrots ar to, ka kravu pārvadājumu apjomi, kas veido būtiskāko daļu no koncerna konsolidētā apgrozījuma, samazinājās par 15,251 miljoniem eiro jeb 6,9%. 

Lielāko daļu "Latvijas dzelzceļa" koncerna ieņēmumu nodrošina meitassabiedrība, transporta un loģistikas uzņēmums SIA "LDz Cargo". Pērn pa dzelzceļu tika pārvadāts 41,49 miljoni tonnu kravu, kas ir par 7,77 miljoniem tonnu jeb 15,8% mazāk nekā 2018.gadā. Lielāko īpatsvaru jeb 79,4% veidoja importa pārvadājumi, un to apjoms pērn sasniedza 32,949 miljonus tonnu, kas ir par 18,6% mazāk nekā gadu iepriekš. 

Pēc pārvadāto kravu izcelsmes lielākais sadarbības partneris ir Krievija, kas nodrošina 70,4% no visām kravām, savukārt 21,7% ir Baltkrievijas kravas, 5% - Lietuvas kravas, 1,2% - Kazahstānas kravas, 1,1% - Ukrainas kravas, 0,3% - Igaunijas kravas, 0,1% - Uzbekistānas kravas un 0,2% - citu valstu kravas. 

Vadības ziņojumā teikts, ka lielāko daļu kravu pārvadājumu struktūrā veido akmeņogļu pārvadājumi - 17,473 miljonus tonnu jeb 42%. Otrs lielākais īpatsvars - 9,398 miljoni tonnu jeb 22,7% ir naftas un naftas produktu pārvadājumi. 

Kravu pārvadājumos, izmantojot "Latvijas dzelzceļa" infrastruktūru, veikti 14,494 miljoni tonnkilometru. Salīdzinot ar 2018.gadu, to apjoms samazinājās par 17,2%. "LDz Cargo" veica 10,313 miljonus tonnkilometru. 

Koncerna konsolidētie ieņēmumi par infrastruktūras izmantošanu, salīdzinot ar 2018.gadu, samazinājušies par 14,2% jeb 9,514 miljoniem eiro. Turklāt ieņēmumi samazinājās gan no privātiem kravu pārvadātājiem, gan no pasažieru pārvadātājiem.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka ieņēmumu samazināšanos 2019.gadā ietekmēja trīs faktori - kravu pārvadājumu apjoma samazinājums, izmaiņas minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa maksas aprēķināšanā un izmaiņas pasažieru infrastruktūras finansēšanā. 

"Latvijas dzelzceļa" koncernā izpildīto kapitālieguldījumu apjoms pērn sasniedza 29,742 miljonu eiro. Finanšu resursi ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē, nemateriālajos ieguldījumos, kā arī jaunu objektu būvniecībā. Tostarp 23,69 miljoni eiro ieguldīti mātessabiedrībā "Latvijas dzelzceļš" - 13,194 miljoni eiro dzelzceļa infrastruktūras kapitālajā remontā, 972 000 eiro - informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanā, 7,458 miljoni eiro - infrastruktūras attīstībā. 

Savukārt "LDz Cargo" izpildīto kapitālieguldījumu apjoms pērn sasniedza 2,61 miljonu eiro, kas ieguldīti pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē. 

Vadības ziņojumā skaidrots, ka strauji samazinoties kravu pārvadājumu apjomiem, ir uzsākts un turpinās darbs pie koncerna darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī nodrošinātu konkurētspēju un ilgtspējīgu darbību nākotnē.

Turklāt, pārskatot organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, 2019.gadā sākta un 2020.gadā turpināsies darbinieku skaita optimizācija. 

Vadības ziņojumā teikts, ka 2020.gada sākumā kravu pārvadājumu tendences, kā arī pašreizējie pasaules un reģiona ekonomiku potenciāli satricinošie notikumi liecina, ka situācija, kas saistīta ar kravu pārvadājumu apjomiem, būtiski neuzlabosies. Turklāt uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai traucē Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze. 

"Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, mēs neuzskatām par iespējamu sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz koncerna sabiedrībām. Tādējādi, lai gan Latvijas tautsaimniecības interesēs dzelzceļa tīkla darbību nepieciešams saglabāt pilnā apjomā, neskatoties uz jau pagājušā gada nogalē uzsāktajiem striktajiem izmaksu optimizācijas un darbības efektivitātes palielināšanas pasākumiem, "Latvijas dzelzceļš" 2020.gadā nespēs īstenot finanšu līdzsvara nosacījumus, jo ieņēmumi ir samazinājušies tik būtiski, ka tie nesedz izmaksas, kuras jau šobrīd ir samazinātas iespējami zemākajā līmenī, vienlaikus neapdraudot dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti un kustības drošību," teikts vadības ziņojumā. 

Reaģējot uz izmaiņām kravu apjomos, koncerna uzņēmumi, pārskatot apstiprināto budžetu jau gada sākumā izstrādāja budžeta grozījumus, pieņemot, ka kopējais kravu pārvadājumu apjoms būtiski samazināsies. Izstrādāts koncerna krīzes rīcības plāns, kas paredz virkni pasākumu kopējo izmaksu samazināšanai. Ievērojama daļa saistīta ar darbinieku resursiem, tāpēc turpinās darbinieku skaita optimizācija. Pirmajā ceturksnī atlaisti 906 darbinieki. 

Pašreiz tiek izstrādāts jauns koncerna biznesa modelis, kura īstenošana tiks sākta šī gada otrajā pusē. 

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. 

Koncernā ietilpst arī sešas meitassabiedrības - "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDZ Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums "LDZ loģistika".