Ienākt
Autors: LETA

Izsludināti konkursi uz "LDz Cargo" un "LDz ritošā sastāva serviss" padomju locekļu amatiem

Rīga, 19.maijs, LETA. VAS "Latvijas dzelzceļš" izsludinājis konkursu uz meitassabiedrību SIA "LDz Cargo" un SIA "LDz ritošā sastāva serviss" padomju locekļu amatiem, liecina informācija Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Abiem uzņēmumiem pašreiz padomes nav.

Konkurss uz padomes locekļu amatiem izsludināts, ievērojot likumdošanas prasības, jo Saeimā pērn 13.jūnijā pieņemtie grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likumā paredz, ka padomes ir jāveido arī atkarīgajās kapitālsabiedrībās, kuras ir akciju sabiedrības vai atbilst lielas kapitālsabiedrības kritērijiem. Grozījumi likumā stājās spēkā šī gada 1.janvārī

"LDz Cargo" trīs padomes locekļu kompetenču jomas ir transports un loģistika, finanšu un risku vadība, kā arī biznesa attīstība un pārmaiņu vadība

Savukārt "LDz ritošā sastāva servisa" padomes locekļu kompetenču jomas ir inženiertehniskā, finanšu un risku vadības, kā arī biznesa attīstība un pārmaiņu vadība.

Abu padomju locekļu amata kandidātiem prasīta atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām. Padomes locekļa amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība likuma"Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā""prasībām.

Kandidātiem prasīta nevainojama reputācija, kā arī akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā. Tāpat kandidātiem jābūt ne mazāk kā piecu gadu profesionālajai darba pieredzei vadošā amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā, vēlams transporta un loģistikas jomā, pieredze kapitālsabiedrības darbības pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā, klientu attiecību stratēģiju veidošanā. Pieredze darbā padomes locekļa amatā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību.

Valsts valodas prasmēm jābūt C līmeņa pirmajā pakāpē, angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī un krievu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.

Tāpat nepieciešamas zināšanas un izpratne par attiecīgi "LDZ Cargo" un "LDz Ritošā sastāva serviss" komercdarbības jomu, kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un iekšējās kontroles sistēmas vadību, kā arī pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģisko lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā. Prasīta arī pārliecināšanas, komunikācijas un argumentācijas prasmes, kā arī spēja formulēt un prezentēt viedokli, un pieņemt lēmumus īsā laika posmā paaugstināta riska apstākļos un uzņemties atbildību. Kandidātam jāspēj arī veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Abu uzņēmumu padomju locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Executive Search Baltics" ("Amrop").

Pieteikums abos konkursos iesniedzams līdz 5.jūnijam.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru.

"LDz Cargo" pērn strādāja ar 253,074 miljonu eiro apgrozījumu un 2,785 miljonu eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.

"LDz ritošā sastāva serviss" apgrozījums pērn bija 73,952 miljoni eiro un peļņa - 729 370 eiro.