Ienākt
Autors: LETA

"Cityparks Latvija": Saistībā ar PTAC lēmuma izpildi radušies šķēršļi, jo tas ir formulēts "vispārīgā veidā"

Rīga, 19.febr., LETA. Autostāvvietu operators SIA "Cityparks Latvija" ir radušies šķēršļi saistībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmuma izpildi, jo tas ir formulēts "vispārīgā veidā" un tajā nav dotas skaidras un tiesiski pamatotas norādes, kas tieši uzņēmumam ir jādara, aģentūrai LETA pauda uzņēmuma valdes loceklis Māris Priednieks.

""Cityparks Latvija" ievērotu un pildītu PTAC lēmumu, ja vien pati iestāde būtu devusi skaidras un tiesiski pamatotas norādes attiecībā uz to, kas tieši un kādā veidā mums ir jādara. Svarīgi piebilst, ka PTAC lēmumā pienākums pārskatīt līdzšinējo komercpraksi ir formulēts vispārīgā veidā. Lūdzām PTAC izskaidrot lēmumu, tomēr diemžēl skaidru atbildi nesaņēmām," skaidroja "Cityparks Latvija" pārstāvis.

Uzņēmums uzskata, ka PTAC lēmums ir prettiesisks un faktiskajiem apstākļiem neatbilstošs, tādēļ uzņēmums bija spiests to pārsūdzēt tiesā. Tā rezultātā tiesa ir nolēmusi ierosināt administratīvo tiesvedību, uzliekot pienākumu PTAC sniegt rakstveida paskaidrojumus par pieņemto lēmumu.

"Vienlaikus vērsāmies PTAC ar lūgumu skaidrot mums uzlikto pienākumu. PTAC pēc mūsu lūguma precizēt, kāds līgumsoda apjoms būtu samērīgs, savā oficiālajā atbildē mums norāda: "PTAC nav tiesīgs noteikt konkrētu līgumsoda apmēru vai robežšķirtni starp proporcionālu un neproporcionālu līgumsoda apmēru, bet sabiedrībai, kā profesionālam tirgus dalībniekam, organizējot komercdarbību, ir patstāvīgi jāizstrādā noteikumi un jānoteic tajos konkrēts līgumsoda apmērs, vienlaikus ievērojot to, ka līgumsoda apmērs nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto"," pauda Priednieks.

"Cityparks Latvija" pārstāvis norādīja, ka juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka līgumsodiem ir jābūt ne vien pamatotiem ar zaudējumiem, bet arī jāpilda pārkāpuma prevencijas un soda funkcijas. "To ir atzinušas arī tiesas vairākās instancēs. Ievērojot minēto, mēs esam iesnieguši skaidrojumus un pierādījumus PTAC, ka mūsu līgumsodu apmērs atbilst visiem šiem kritērijiem. Proti, tas nosedz zaudējumus un piedziņas izdevumus un mazina autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu skaitu," skaidroja uzņēmuma pārstāvis.

Turklāt "Cityparks Latvija" pārstāvis kā profesionāls tirgus dalībnieks regulāri analizējot tirgus situāciju, konkurentu tarifu un līgumsodu politiku, izmaksu un ienākumu tendences. Priednieks norādīja, ka šajā sakarā var apgalvot, ka "Cityparks Latvija" līgumsodu politika ir atbilstoša, ne lielāka, ne mazāka, kā visam autostāvvietu tirgum Rīgā. "Proti, mēs darbojamies pēc tiem pašiem principiem kā mūsu konkurenti," pauda Priednieks.

Uzņēmuma valdes loceklis pauda, ka PTAC pašai nav dotas tiesības aizstāt tiesu. Līgumsoda samērīguma vērtējums un līguma noteikumu atzīšana par spēkā neesošiem ir vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetencē. Turklāt PTAC lēmuma ietvaros netiek risināti patērētāju individuālie prasījumi. Individuāli strīdi ir risināmi pušu pārrunu ceļā vai patērētājam vēršoties ar prasību tiesā, norādīja "Cityparks Latvija" pārstāvis.

"PTAC nespēj mums pateikt, kas ir samērīgs un atbilstošs līgumsods, bet vienlaikus prettiesiski soda mūs par tā it kā nesamērīgo apjomu, kas atbilstoši tiesību aktiem ir izveidojies dabīgā tirgus attīstībā. Citiem līdzīga rakstura uzņēmumiem PTAC neizsaka nekādas iebildes," pauda Priednieks, uzsverot, ka šādos apstākļos ir radušies šķēršļi saistībā ar PTAC lēmuma izpildi. "Taču mēs esam gatavi turpināt konstruktīvu sadarbību ar PTAC, lai risinātu neskaidros jautājumus un skaidrotu mūsu komercprakses atbilstību tiesību aktiem," pauda "Cityparks Latvija" valdes loceklis.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka PTAC par negodīgu komercpraksi 2018.gada nogalē piemēroja 50 000 eiro sodu "Cityparks Latvija".

Centrā pavēstīja, ka no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim PTAC vērsušies 428 patērētāji ar sūdzībām saistībā ar "Cityparks Latvija" rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu.

PTAC atzina "Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu, jo patērētājiem piedāvāti vai piemēroti normatīviem neatbilstoši un netaisnīgi līguma noteikumi par līgumsodu, nav nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības, kā arī nav nodrošināts pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības.

Savukārt "Cityparks Latvija" PTAC lēmumu pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvji.

PTAC pārmeta "Cityparks Latvija" tiesisko pienākumu nepildīšanu, norādot, ka uzņēmumam ir aizliegts piemērot nesamērīgu un tiesību aktiem neatbilstošu līgumsodu, bet, ja šāds līgumsods ir piemērots, tad tas ir atceļams pilnībā. Vienlaikus "Cityparks Latvija" ir noteikts pienākums atbilstošā veidā risināt patērētāju sūdzības, kā arī patērētājiem nodrošināt pietiekošu laiku, lai varētu iepazīties ar autostāvvietas noteikumiem un izpildīt to prasības, piemēram, veikt reģistrāciju elektroniskajā ierīcē.

Papildus minētajam PTAC ir saņēmis informāciju, ka "Cityparks Latvija" atsaka tās piemēroto līgumsodu atcelšanu patērētājiem, pamatojot to ar apstākli, ka PTAC lēmumam nepiekrīt un to ir pārsūdzējuši.

"Cityparks Latvija" reģistrēta 2013.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 93 000 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. Kompānijas kapitālā pa 30% pieder trim Igaunijas uzņēmumiem - "Alvarium", "Lectum Invest" un "Osauhing Toystor", bet 10% pieder Mārim Priedniekam. 2017.gadā kompānijas apgrozījums bija 837 912 eiro, bet peļņa - 116 136 eiro.