Ienākt
Autors: LETA

PTAC par negodīgu komercpraksi piemērojis 50 000 eiro sodu autostāvvietu apsaimniekotājam "Cityparks Latvija"

Rīga, 9.janv., LETA. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) par negodīgu komercpraksi piemērojis 50 000 eiro sodu autostāvvietu apsaimniekotājam SIA "Cityparks Latvija", aģentūru LETA informēja PTAC.

Centrā pavēstīja, ka no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim PTAC vērsušies 428 patērētāji ar sūdzībām saistībā ar "Cityparks Latvija" rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu.

PTAC atzinis "Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu, jo patērētājiem piedāvāti vai piemēroti normatīviem neatbilstoši un netaisnīgi līguma noteikumi par līgumsodu, nav nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības, kā arī nav nodrošināts pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības.

Centrā skaidroja, ka, novietojot automašīnu "Cityparks Latvija" īstermiņa autostāvvietās, kas visbiežāk ir izvietotas pie tirdzniecības centriem un citām publiski pieejamām ēkām, tiek noslēgts līgums par autostāvvietas izmantošanu. Izmantojot autostāvvietu, ir jāievēro līguma noteikumi, piemēram, jānovieto informācija par automašīnas novietošanas laiku, jāreģistrē automašīna, vai jāveic citas norādītās darbības.

Taču PTAC atzinis par netaisnīgiem vairākus līguma noteikumus, tostarp līgumsods 35 eiro apmērā atzīts par neproporcionāli lielu. "Līgumā ietvertais līgumsods 35 eiro apmērā, piemēram, gadījumā, ja nav veikta automašīnas reģistrēšana, novietota norāde par autostāvvietas izmantošanas uzsākšanas laiku, ir neproporcionāli liels un "Cityparks Latvija" to nevar pamatot ar attiecīgā pārkāpuma rezultātā radītiem zaudējumiem vai citiem objektīvi izvērtējamiem un būtiskiem apstākļiem. Praksē līgumsods maksimālajā apmērā piemērots par nebūtiskiem un nenozīmīgiem pārkāpumiem - aizmirsta automašīnas reģistrācija vai apstāšanās laika norāde. Līgumsods piemērots arī tik drīz pēc apstāšanās, ka patērētājam netiek dots pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem," skaidroja PTAC.

PTAC atzīmēja, ja sākotnēji ir veikta samaksa par pakalpojumu vai veikta reģistrācija pakalpojuma bezmaksas izmantošanai, bet vēlāk ir kavēta vai nav veikta apmaksa par turpmāku autostāvvietas izmantošanu, līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no patērētāja neapmaksātās pakalpojuma maksas, bet šādās situācijās papildus līgumsodam "Cityparks Latvija" ir tiesīgs pieprasīt veikt samaksu par izmantoto, bet neapmaksāto pakalpojumu.

Centrā arī uzsvēra - ja "Cityparks Latvija" turpina piemērot netaisnīgo līgumsodu, patērētājam jāvēršas pie uzņēmuma strīda risināšanai, PTAC lēmumu izmantojot kā pierādījumu, savukārt "Cityparks Latvija" ir jānodrošina objektīva un patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības. Ja parāda piedziņa jau nodota ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, tam jāņem vērā PTAC pieņemtais lēmums.

Ja tiek konstatēta PTAC lēmuma nepildīšana, patērētāji aicināti informēt PTAC, nosūtot informāciju pa pastu vai ierodoties klātienē, kā arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai www.latvija.lv iespējas.

Ņemot vērā, ka "Cityparks Latvija" autostāvvietas visbiežāk ir izvietotas pie tirdzniecības centriem, PTAC aicina tirdzniecības centru apsaimniekotājus iepazīties ar PTAC lēmumu un, rūpējoties par tirdzniecības centru apmeklētāju tiesiskajām interesēm, kā arī organizējot savu turpmāko komercdarbību, pārskatīt to, kādā veidā un atbilstoši kādiem noteikumiem patērētājiem tiek nodrošināta autostāvvietu izmantošana.

"Cityparks Latvija" reģistrēta 2013.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 93 000 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. Kompānijas kapitālā pa 30% pieder diviem Igaunijas uzņēmumiem - "Alvarium" un "Lectum Invest", kā arī Igaunijas pilsonim Tojstoram Osauhingam, bet 10% - Mārim Priedniekam. 2017.gadā kompānijas apgrozījums bija 837 912 eiro, bet peļņa - 116 136 eiro.