Ienākt
Autors: LETA

Lems par komisijas izveidi jauna "Kandavas komunālo pakalpojumu" vadītāja iecelšanai

Rīga, 14.nov., LETA. Šodien plkst.16 sasaukta Kandavas novada domes ārkārtas sēde, kurā plānots lemt par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" valdes locekļa nominācijas komisijas izveidošanu, jo amatu grasās pamest uzņēmuma vadītājs Oskars Kļava, aģentūru LETA informēja novada domes priekšsēdētāja Inga Priede (LZP).

Domes vadītāja skaidroja, ka Kļava amatu atstās gada beigās, un tā ir viņa iniciatīva. Uz vakanto amatu dome rīkos konkursu, tāpēc tiks veidota nominācijas komisija.

Arī Kļava aģentūrai LETA apstiprināja, ka amatu nolēmis pamest pats, taču no plašākiem komentāriem atturējās.

Vienlaikus viņš informēja, ka pašlaik komunālā uzņēmuma pārstāvji risina problēmsituāciju ar SIA "Monum" un SIA "Firma L4", pret kuriem bija plānots vērsties tiesā par nekvalitatīvi izbūvētajām siltumtrasēm. Kļava pieļāva, ka lietā tiks panākts kompromiss un tiesvedība nebūs nepieciešama.

"Firmas.lv" dati liecina, ka Kļava Kandavas novada pašvaldības komunālo uzņēmumu vada kopš 2017.gada 2.oktobra.

Jau vēstīts, ka "Kandavas komunālie pakalpojumi" tiesā pieprasīs būvniekam un būvuzraugam labot siltumtrašu izbūves laikā pieļautās kļūdas, lēmusi Kandavas novada dome.

Komunālā uzņēmuma juriste Jana Subere un valdes loceklis Kļava aģentūrai LETA skaidroja, ka iepriekš "Kandavas komunālie pakalpojumi" bija vērsušies pie būvuzņēmēja SIA "Monum" un būvuzrauga SIA "Firma L4" ar būvdarbu laikā pieļauto neatbilstību aprakstu un rekomendācijām to novēršanā, vienlaicīgi lūdzot sniegt skaidrojumus un priekšlikumus. Uzņēmuma pārstāvji apgalvoja, ka līdz šim būvdarbu laikā pieļautās neatbilstības ir novērstas daļēji, bet par pārējām konstatētajām neatbilstībām skaidrojumi vai priekšlikumi nav saņemti.

Tāpēc dome lēma uzdot "Kandavas komunālajiem pakalpojumiem" iesniegt tiesā prasības pieteikumus, lai nodrošinātu projekta "Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve" ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu pilnvērtīgu izpildi. Proti, pašvaldības kapitālsabiedrība vērsīsies tiesā savu tiesisko interešu aizstāvībai, lūdzot tiesu būvuzraugam un būvuzņēmējam uzlikt par pienākumu pilnvērtīgi izpildīt uzņemtās līgumsaistība - sniegt skaidrojumus un priekšlikumus būvdarbu laikā pieļauto neatbilstību novēršanai, par kurām puses nav varējušas vienoties sarunu ceļā.

Tāpat ziņots, ka Kandavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība "Kandavas komunālie pakalpojumi", pamatojoties uz būvniecības ekspertīzes rezultātiem, lūgusi labot defektus pilsētā izbūvētajās siltumtrasēs. Ekspertīzi "Inspecta Latvia" veica, jo jaunā sasaukuma Kandavas novada dome lēmusi veikt pilsētas siltumtrašu pārbūves kvalitātes pārbaudi, jo tai neesot pārliecības, ka projekts, kas izmaksājis vairāk nekā vienu miljonu eiro, īstenots kvalitatīvi.

Ekspertīzē konstatēts, ka projekta realizācijas laikā bez pamatojuma ir veiktas būvdarbu apjomu izmaiņas, kas tika izdarītas, neievērojot līguma noteikumus - neveicot izmaiņu izvērtējumu no būvuzrauga puses. Tāpat noskaidrots, ka būvdarbi veikti, nenodrošinot visas tehniskajā specifikācijā norādītās prasības attiecībā uz metināšanas personālu, nepieciešamo dokumentāciju un pārbaudēm. Vairāki būvdarbi veikti bez darba aktiem, tāpat labiekārtošanas darbiem konstatēti lokāli defekti un neatbilstoša darbu kvalitāte.

Tāpat ekspertīzē noteikts, ka, veicot siltummezglu izbūvi, pieļautas atkāpes no būvnoteikumu un būvizstrādājumu ražotāju montāžas instrukcijām, turklāt sagatavotā izpilddokumentācija daļēji neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet siltummezglu shēmas daļēji neatbilst faktiski uzstādītajām iekārtām.

"Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumtrašu pārbūvi un izbūvi Kandavā sāka vēl iepriekšējā domes sasaukuma laikā, 2016.gada oktobrī. Darbus līdz 2017.gada septembrim veica SIA "Monum" un tie izmaksāja 1 008 982 eiro.

Būvdarbu veikšanas laikā pašvaldības komunālajā uzņēmumā vairākkārt mainīta valde un tika noslēgtas vienošanās par grozījumiem būvdarbu iepirkuma līgumā, pagarinot būvdarbu veikšanas termiņu un grozot darba apjomus.

Projekta īstenošanas laikā "Kandavas komunālajiem pakalpojumiem" bijuši trīs vadītāji - Egils Bariss, Pēteris Krampītis un Jānis Zandbergs.

Taču "Monum" paziņoja, ka Kandavas novada domes "Inspecta Latvia" pasūtītā ekspertīze pēc spēkā esošo būvnormatīvu prasībām neatbilst ekspertīzes statusam - proti, atbilstoši publiski pieejamai informācijai Būvniecības informācijas sistēmā uzņēmumam nav šajā sfērā piešķirtas ekspertīzes tiesības, kā arī inženierim, kas veicis tā dēvēto ekspertīzi, nav būvspeciālistam nepieciešamās sertifikācijas. Tāpat būvnieks uzskata, ka izmaiņas un dokumentā minētās nepilnības, ko dome lūdz izlabot būvniekam, ir pretrunā ar pasūtītāja izsniegtā būvprojekta risinājumiem.

Uzņēmumā pauda, ka Kandavas novada dome ir sākusi apstrīdēt paši sava būvprojekta kvalitāti, jo "Monum" esot veicis visus darbus saskaņā ar esošo būvprojektu, kā arī savstarpēji noslēgto līgumu.

"Tostarp izvirzītie pārmetumi par tīklu rakšanas un montāžas darbiem ir nepamatoti, jo ir veikti saskaņā ar pasūtītāja izsniegto un saskaņoto būvprojektu, un veicamo darbu apjomi atbilst apmaksātajiem rēķiniem. Minētajiem darbiem sastādīti segto darbu akti, ko apstiprinājis gan būvuzraugs, gan autoruzraugs. Tas nozīmē, ka Kandavas komunālie pakalpojumi ir pieņēmuši visus darbus, pret ko novada dome nepamatoti izvirza pārmetumus. Mēs kā būvnieki nevaram būt atbildīgi par politiskajām rokādēm pilsētas domē un komunālo pakalpojumu pārvaldē," skaidroja "Monum" valdes loceklis Gatis Logins, piebilstot, ka būvnieks savu viedokli gatavs aizstāvēt arī tiesvedības ceļā.