Ienākt
Autors: ZL

"Solcraft FinaWin" grāmatvedības programma – jaudīgs palīgs ikvienam uzņēmumam

solcraft

Uzņēmums "Solcraft" ir viens no vadošajiem grāmatvedības un biznesa vadības programmatūras izstrādātājiem Baltijā. SIA "Solcraft" dibināts 1991. gadā un tolaik bijām viens no pirmajiem informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā. Vairāk nekā 25 gadu laikā izstrādāti visdažādākie IT risinājumi un programmatūras uzņēmumu vajadzībām. To vidū arī viena no populārākajām grāmatvedības programmām Latvijā – "FinaWin®". 

"Solcraft FinaWin" grāmatvedības programma atskaitēm un analīzei
Grāmatvedības programma "Solcraft FinaWin®" ir programmatūra ar jaudīgu arhitektūru, kas palīdz veikt jebkuras sarežģītības grāmatvedības uzskaiti, finanšu analīzi un budžeta plānošanu. Tai ir viegli saprotams interfeiss un plašs atskaišu klāsta piedāvājums. Mūsu izveidotā finanšu moduļa pamatā ir noskaņojams kontu plāns un uz šī kontu plāna bāzēts grāmatvedības operāciju katalogs. Katrai operācijai ir piesaistīts ievadformu šablons, kas formē grāmatojumus un dokumentus. Tas ļauj ērti un ātri ievadīt dokumentus, tos kopēt, meklēt, filtrēt un koriģēt. Šādas opcijas ievērojami atvieglo grāmatvedības darbu.

Ar šīs grāmatvedības programmas palīdzību jūs viegli varēsiet veikt visu uzņēmumā nepieciešamo uzskaiti. Grāmatvedības programma "Solcraft FinaWin®" ietver visas Latvijas Republikas (LR) likumdošanā noteiktās atskaites. Programmas sistēmā iebūvēts atskaišu ģenerators ar plašām iespējām datu eksportam uz xls, xlsx, doc, docx, html, txt, rtf, pdf, jpeg datu formātiem. Jebkuru drukas formu var eksportēt dažādos formātos un sūtīt pa e-pastu pa tiešo no programmas. Tāpat programma ļauj sekot līdzi atlikumu un apgrozījuma analīzei pa kontiem, norēķiniem ar klientiem un piegādātājiem, veidot virsgrāmatu, automātiski slēgt kontus.

Atsevišķi tiek piedāvāta daudzpusīga valūtas operāciju funkcija, kas īpaši svarīga uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar preču importu un eksportu. Vieglākai debitoru kontrolei programmā esam iekļāvuši detalizētu parādu analīzes opciju. Tā ietver tādas darbības kā, piemēram, debitoru⁄kreditoru neapmaksāto rēķinu analīzi pa apmaksas termiņiem, katra debitora vai kreditora apmaksas analīzi pa katru rēķinu,  debitoru vecuma grupas, soda naudas automātiska aprēķināšanu, rēķinu drukāšanu soda naudas apmaksai, maksājumu grafikus u.c.

Papildu funkcijas analīzei un plānošanai
Lai mūsu izstrādātā "Solcraft FinaWin®" grāmatvedības programma būtu vēl noderīgāka uzņēmumu ikdienas darbā, esam iekļāvuši virkni papildu funkciju veiksmīgākai un racionālākai finanšu analīzei un plānošanai. Piemēram, projektu/procesu/līgumu vadību, resursu un aģentu dimensijas, budžeta plānošanu, produkcijas veidu un projektu pašizmaksas aprēķinu, notikumu un brīdinājumu sistēmu, lietvedības un e-paraksta opciju un citas. Piedāvājam programmā iekļaut arī papildu funkcijas pēc klientu individuāla pasūtījuma, piemēram, realizācijas monitoringu, speciālu konfigurāciju budžeta iestādēm un pašvaldībām, automātisku rēķinu sagatavošanu un citas.

"Solcraft FinaWin" grāmatvedības programma darbam ar dokumentiem
Grāmatvedības programma "FinaWin® Dokumenti" ir ērts instruments jebkura veida dokumentu noformēšanai gan grāmatvedības, gan administratīvajiem mērķiem (līgumu specifikācijas, piedāvājumi, pieņemšanas – nodošanas akti u.tml.). Programma veidota atbilstoši jaunajiem grāmatvedības uzskaites standartiem un esošai LR likumdošanai. 

Šīs programmas pamatmoduli veido standarta veida grāmatvedības uzskaitei nepieciešamu dokumentu noformēšana. Te iekļauti maksājumu uzdevumi, kases orderi un reģistri, kases grāmata un dokumentu reģistri. Kā papildu opcijas piedāvājam maksājumu uzdevumu eksportu uz jebkuru banku, avansa norēķinus dažādās valūtās, ceļazīmes degvielas uzskaitei, piedāvājam iespēju veidot vairākas, savā starpā gan atkarīgas, gan neatkarīgas datubāzes ar iespēju pārslēgties starp tām, finansu konsolidācijas iespēju starp saistītiem uzņēmumiem u.c. 

Tāpat kā citas "Solcraft" izstrādātās programmas, arī "FinaWin® Dokumenti" ir papildināma ar funkcijām atbilstoši katra klienta vajadzībām. Tas palīdzēs vēl vairāk optimizēt un automatizēt ikdienā veicamos pienākumus. 

Izvēloties "Solcraft" programmatūru, jūs būtiski samazināsiet grāmatvežu rutīnas noslodzi, ļaujot vairāk pievērsties uzņēmuma darbības tālākai plānošanai un attīstīšanai. Plašāk par mūsu piedāvājumiem skatiet interneta vietnē www.solcraft.lv