Ienākt
Autors: LETA

"ZAAO" konsolidētais apgrozījums pērn pieauga par 8,6%

Rīga, 12.jūn., LETA. Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas SIA "ZAAO" konsolidētais apgrozījums pērn bija 6,425 miljoni eiro, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2016.gadā, bet tās konsolidētie zaudējumi pieauga par 42,5% un bija 131 759 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Tikmēr paša uzņēmuma apgrozījums pērn bija 6,205 miljoni eiro, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā zaudējumi pieauga par 67,5% un bija 93 770 eiro.

Vadības ziņojumā teikts, ka koncerna finansiālās darbības rādītāji ir līdzvērtīgi iepriekšējam darbības periodam, apgrozījuma pieaugumu skaidrojot ar izmaiņām pakalpojumu cenās, lai nodrošinātu dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu, kā arī pārdoto preču un pakalpojumu apjoma palielināšanos. Vienlaikus "ZAAO" grupas uzņēmumi pērn veikuši pasākumus apgrozījuma palielināšanai un ražošanas izmaksu optimizācijai.

Tikmēr mātesuzņēmuma zaudējumu pieaugumu vadība skaidro ar ražošanas izmaksu palielināšanos, bet apgrozījuma palielināšanos ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kas saistīts ar Dabas resursu nodokļa pieauguma likmes integrēšanu pakalpojumu cenās. Tāpat vadība norāda, ka "ZAAO" apgrozījumu labvēlīgi ietekmējusi sniegto pakalpojumu apjoma pieaugums, jo sadarbībā ar pašvaldībām pērn tika veiksmīgi ieviesta tiešsaistes sistēma par mājsaimniecību iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

"ZAAO" grupas, tostarp mātesuzņēmuma darbība aizvadītajā gadā īstenota pamatojoties uz noslēgtajiem ilgtermiņa līgumiem ar pašvaldībām, kas vērsti uz ērtākas un pieejamākas, kā arī videi draudzīgākas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību. Vienlaikus tika turpināta pakalpojumu attīstība, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu atbilstoši pašvaldību apstiprinātajam "Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2014.-2020.gadam" un uzņēmuma attīstības stratēģijai. Tāpat pērn Vecpiebalgas novada Taurenē "ZAAO" izveidoja EKO laukumu, kur no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti pārstrādei derīgi materiāli.

Atbilstoši ziņojumam, koncerns pērn nodrošināja arī nepārtrauktu poligona biogāzes ieguvi no CSA poligona "Daibe" atkritumu noglabāšanas krātuvēm, vienlaikus tās izmantojot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā. Pērn kopumā tika savākti 858 830 normālkubikmetri (Nm3) biogāzes, nodrošinot siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu, kas atbilst 6312,5 tonnām uz ogļskābo gāzi ekvivalentam.

Vienlaikus aizvadītajā gadā "ZAAO" mātesuzņēmums sadarbībā ar reģiona pašvaldībām turpināja īstenot vides iniciatīvu "100 darbi Latvijai", uzsverot katra reģiona iedzīvotāja lomu sakārtotas vides veidošanā. Tāpat uzņēmums guva apstiprinājumu integrētās vides sistēmas atbilstībai starptautiskajiem standartiem, kas norāda uz kvalitatīvu un videi draudzīgu saimniecisko darbību.

Vadība informē, ka šogad gan koncerns, gan mātesuzņēmums koncentrēs resursus uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību tā īpašnieku pašvaldību teritorijās, nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti klientu vides apziņas veidošanai, tādējādi ilgtermiņā sekmējot uzņēmuma darbības rezultātu uzlabošanos. Tāpat "ZAAO" plāno turpmākajos gados novirzīt būtiskus līdzekļus reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" un dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstībai, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ziņojumā teikts, ka "ZAAO" uz 2017.gada beigām tika noslēgti sadarbības līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar 28 pašvaldībām un 37 749 ilgtermiņa līgumi ar atkritumu radītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no kuriem 89% noslēgti ar privātpersonām. Šogad "ZAAO" plāno pildīt Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu vismaz 80% no finanšu apgrozījuma nodrošināt no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tām pašvaldībām, kas ir uzņēmuma īpašnieku vidū. Pārskata periodā minētā proporcija bija 94% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma. Ņemot vērā pērn un iepriekšējos gados veiktos pasākumus, "ZAAO" vadība uzskata, ka uzņēmums ir nodrošinājies, lai nākotnē varētu ieņemt stabilu vietu tirgū un nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi.

"ZAAO" nav veicis pētniecības darbus, tomēr regulāri tiek investēti līdzekļi ilgtermiņa ieguldījumu uzlabojumiem un to atjaunošanai, kā arī tiek īstenots ievērojams sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbs, lai radītu izpratni par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un cilvēku rīcības sekām uz vidi. Vienlaikus mātesuzņēmumam ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm par sadarbību pētnieciskajos projektos un mācību procesa atbalstu.

"ZAAO" konsolidētais apgrozījums 2016.gadā bija 5,914 miljoni eiro, bet tā zaudējumi - 92 452 eiro. Tikmēr paša mātesuzņēmuma apgrozījums 2016.gadā bija 5,713 miljoni eiro, bet zaudējumi - 55 991 eiro.

SIA "ZAAO" pieder Valmieras pilsētas pašvaldībai, Pārgaujas, Limbažu, Cēsu, Smiltenes, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Balvu, Apes, Saulkrastu, Krimuldas, Naukšēnu, Jaunpiebalgas, Beverīnas, Vecpiebalgas, Mazsalacas, Raunas, Līgatnes, Amatas, Kocēnu, Alojas, Rūjienas, Burtnieku, Salacgrīvas, Priekuļu, Valkas un Strenču novadu pašvaldībām. Uzņēmumā kopumā strādā 146 darbinieki. "ZAAO" pieder 100% kapitāldaļas SIA "ZAAO Enerģija".