Ienākt
Autors: LETA

Jaunā Rīgas teātra apgrozījums pērn pieauga par 13,5%

Rīga, 9.maijs, LETA. VSIA "Jaunais Rīgas teātris" (JRT) apgrozījums pērn bija 3,241 miljons eiro, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā peļņa samazinājās par 21,5% un bija 5480 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Vadība ziņojumā teikts, ka pērn JRT noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde bijusi sekmīga, un plānotie rādītāji lielākoties atbilst izvirzītajiem mērķiem un izpildes apmēram.

JRT ieņēmumus veido ienākumi no biļešu pārdošanas, valsts dotācija, projektu konkursos iegūtais finansējums, piesaistīto sponsoru finansējums, ziedojumi un ieņēmumi no telpu izīrēšanas. No kopējiem ieņēmumiem pērn 1,358 miljonus eiro veidoja valsts dotācija, kas ir par 30,7% vairāk nekā 2016.gadā. Valsts dotācija ietvēra bāzes dotāciju 1,036 miljonu eiro apmērā un mērķdotāciju 321 982 eiro apmērā. Savukārt paša JRT ieņēmumi bija 1,986 miljoni eiro, kas ir par 0,14% mazāk nekā 2016.gadā.

Aizvadītajā gadā JRT saņēma un izlietoja ziedojumus 21 753,77 eiro apmērā, kurus veidoja azartspēļu operatora SIA "Alfor" ziedotā gaismošanas tehnika 15 730 eiro vērtībā, Jaunā Rīgas teātra biedrības likvidācijas rezultātā saņemtais ziedojums 1561,77 eiro apmērā, auditoruzņēmuma SIA "KMPG" ziedojums 2250 apmērā un AS "Swedbank" ziedojums 2212 eiro apmērā.

Pēc vadības ziņojumā paustā, papildu 2017.gada ieņēmumiem JRT pārcēlis uz nākamo periodu ieņēmumiem kopumā 721 456,60 eiro, kas pērn saņemti par 2018.gadā īstenojamiem projektiem un paredzēti nākamo periodu izdevumu segšanai, tostarp 525 601,60 eiro valsts dotācija dažādiem mērķfinansējumiem un 195 855 eiro pašu ieņēmumi par biļešu izrādēm.

JRT izdevumu apmērs 2017.gadā bija 3,339 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2016.gadu, pieauga par 10,8%. Teātra izdevumos pērn ietilpa darba algas, honorāri un sociālās iemaksas no algām 2,336 miljonu eiro apmērā, telpu nomas un komunālie maksājumi 196 918 eiro apmērā, kā arī, neskaitot atalgojumu, jauniestudējumu sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas 215 849 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2016.gadu, aizvadītajā gadā palielinājās par 38,5%.

Pērn teātra darbība tika pārcelta uz pagaidu telpām bijušajā "Tabakas fabrikas" kompleksā, Miera ielā 58a, Rīgā, nododot teātra pastāvīgās telpas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ēku rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Vienlaikus ar teātra darbības pārcelšanu norisinājās arī būtisks teātra reorganizācijas process - tika veikta mākslinieciskā personāla pārstrukturizēšana, turpinot sadarbību ar daļu no iepriekš nodarbinātajiem, taču mazāk noslogotajiem aktieriem, slēdzot līgumus par konkrētu lomu izpildīšanu JRT izrādēs.

Vadība informē, ka pērn otrajā pusgadā, izvērtējot turpmākos mākslinieciskos plānus un pastāvīgi nodarbināto aktieru paredzēto iesaisti nākamo sezonu repertuārā, tika īstenota štatu samazināšana, izbeidzot pastāvīgas darba attiecības ar septiņiem aktieriem. Līdz ar pastāvīgi nodarbināto aktieru skaita samazināšanos, aizvadītajā gadā palielinājās ārštata aktieru skaits, piesaistot tos konkrētu lomu pildīšanai. Vienlaikus atbilstoši īstenotajām personāla izmaiņām un izmaksātajām kompensācijām atlaistajiem JRT štata darbiniekiem, pērn īslaicīgi pieauga atlīdzības vidējais rādītājs uz vienu nodarbināto.

Līdz ar sezonas sākšanu pagaidu telpās, uz laiku veikta arī JRT vizuālās identitātes maiņa, proti, kamēr JRT atradīsies bijušajā "Tabakas fabrikas" kompleksā, tā lietotā atpazīstamības zīme būs "Jaunais Rīgas teātris pie Dzemdību nama".

Atbilstoši ziņojumam, aizvadītā gada pirmajā pusē teātra darbība tika īstenota līdzšinējās JRT telpās Lāčplēša ielā 25, izrādot iestudējumus trīs zālēs - Lielajā zālē ar 472 skatītāju vietām, Mazajā zālē ar 97 skatītāju vietām un Kamerzālē ar 100 skatītāju vietām. Tāpat JRT darbība pērn pirmajā pusgadā realizēta nomātajās telpās Talsu ielā, Rīgā, Muzeja zālē ar 100 līdz 170 skatītāju vietām. Savukārt, aizvadītā gada otrajā pusē pārceļot teātra darbību uz pagaidu telpām, JRT zāļu ietilpība samazinājās, jo "Tabakas fabrikā" izveidotas divas zāles iestudējumu izrādīšanai - Lielā zāle ar 304 skatītāju vietām un Mazā zāle ar 253 skatītāju vietām. Tikmēr nomas līgums Muzeja zālē 2017.gada beigās tika pārtraukts.

Kopumā aizvadītajā gadā JRT nospēlētas 420 izrādes, no kurām teātra telpās demonstrētas 394 izrādes, septiņas izrādītas izbraukuma izrādēs Latvijā, bet viesizrādēs ārpus Latvijas robežām demonstrētas 19 izrādes. Teātra vadība atzīmē, ka izbraukuma izrāžu skaita kāpums no četrām 2016.gadā veicinājusi auditorijas palielināšanu, kas uzskatāms par veiksmīgu risinājumu JRT izrāžu nodrošināšanai laikā, kad saistībā ar tā darbības pārcelšanu uz pagaidu telpām apgrūtināja iespējas īstenot māksliniecisko darbību. Pagājušajā gadā JRT izrādes kopumā apmeklēja 107 101 skatītājs.

Pērn JRT repertuārā bija 26 iestudējumi un tika sagatavoti pieci jauniestudējumi, no kuriem divi iestudēti latviešu oriģināldramaturģijā. Tomēr "Tabakas fabrikas" kompleksa telpu pielāgošanas darbu kavēšana pērn otrajā pusgadā liedza iespēju pabeigt visu paredzēto jauniestudējumu sagatavošanu, rezultātā pārceļot Vladislava Nastaševa oriģināldramaturģijas "Cerību ezers aizsalis" pirmizrādi no 2017.gada nogales uz šā gada sākumu.

Ziņojumā norādīts, ka aizvadītajā gadā vidējā biļešu cena JRT bija 15,72 eiro. Ņemot vērā, ka 2015.gadā straujais biļešu cenu kāpums bija saistīts ar JRT īpašo projektu "Brodskis/Barišņikovs", tad kopumā vidējo biļešu cenu līmeni 2017.gadā teātra vadība vērtē kā stabili augstu, liecinot pat nemainīgi augstu pieprasījumu pēc JRT biļetēm.

Vienlaikus vadība atzīmē, ka teātra darbības pārcelšana uz "Tabakas fabrikas" telpām būtiski ietekmējusi ienākumu un izdevumu struktūru, proti, palielinājušies JRT izdevumi, savukārt pašu ieņēmumi no biļešu tirdzniecības samazinājušies.

Kā iespējamos turpmākās darbības riskus teātra vadība uzskata sēdvietu skaita samazinājumu pagaidu telpās, tādējādi turpinot gūt samazinātus ieņēmumus no biļešu tirdzniecības, atkarību no Kultūras ministrijas teātra darbības uzturēšanai, kā arī JRT darbībai pielāgoto pagaidu telpu būvdarbu kvalitāti un tās ietekmi uz energoefektivitāti uz ēkā uzstādīto iekārtu funkcionalitāti. Tāpat risku vidū iekļauta arī atkarība no JRT ēku kompleksa Lāčplēša ielā 25 īpašnieku finanšu ieguldījumiem un administratīvās kapacitātes tā rekonstrukcijas īstenošanā un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā, kā arī auditorijas maksātspējas svārstības, ņemot vērā biļešu tirdzniecības ieņēmumu ietekmi uz JRT budžetu.

JRT 2016.gadā strādāja ar 2,857 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 6983 eiro apmērā.

VSIA "Jaunais Rīgas teātris" dibināta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir 41 144 eiro. Teātris atrodas atrodas Kultūras ministrijas pārvaldībā.