Ienākt
Autors: LETA

Apstiprina ""Hotel School" Viesnīcu biznesa koledžas" nolikumu

Rīga, 3.apr. LETA. Ministru kabinets šodien apstiprināja SIA ""Hotel School" Viesnīcu biznesa koledža" nolikumu, tādējādi ļaujot privātajai koledžai izsniegt izsniegt valsts atzītu diplomu.

""Hotel School" Viesnīcu biznesa koledža" ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā 2013.gada 15.janvārī. Saskaņā ar Augstskolu likumu katra koledža darbojas uz tās nolikuma pamata un katras koledžas nolikumu kā Ministru kabineta noteikumus izdod valdība pēc izglītības un zinātnes ministra ieteikuma.

Augstskolu likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka koledža ir tiesīga izsniegt valstiski atzītus diplomus par attiecīgas studiju programmas apguvi, ja attiecīgā koledža ir akreditēta, attiecīgā studiju programma ir akreditēta un attiecīgās koledžas nolikums apstiprināts Ministru kabinetā. Ja kaut viens no šiem nosacījumiem neizpildās, koledžai nav tiesību izsniegt valsts atzītu diplomu.

Koledžas nolikumā ir ietverts nosacījums, ka koledžas likvidācijas gadījumā tās pastāvīgi glabājamie dokumenti tiek nodoti Latvijas Nacionālajā arhīvā sakārtotā veidā, jo saskaņā ar Arhīvu likumu koledžai likvidācijas gadījumā ir pienākums nodot pastāvīgi glabājamos dokumentus (personāla dokumentus, tai skaitā studējošo lietas) Latvijas Nacionālajā arhīvā. Šāda prasība iekļauta nolikumā, lai aizsargātu personas, kas strādājušas un studējušas koledžā, ņemot vērā to, ka Izglītības un zinātnes ministrijas praksē ir bijušas situācijas, kad privātpersonu dibinātās augstākās izglītības iestādes nenodod dokumentus arhīvā un likvidācijas gadījumā nav iespējams dokumentus vairs nekur saņemt.

Kā liecina portālā "Firmas.lv" pieejamā informācija, SIA ""Hotel School" Viesnīcu biznesa koledžas" pieder Jūlijai Pasnakai. Uzņēmums dibināts 2010.gadā un tā pamatkapitāls ir 2844 eiro. 2016.gadā uzņēmums apgrozījis 195 277 eiro, gadu noslēdzot ar 24 836 eiro zaudējumiem.