Ienākt
Autors: LETA

Organizēs sabiedrisko apspriešanu saistībā ar sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projektu Ventspilī

Ventspils, 6.dec., LETA. Nākamotrdien, 12.decembrī, Ventspilī notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme saistībā ar SIA "Ventstone Complex" plāniem Ventspilī būvēt sašķidrinātās dabasgāzes krātuves termināli, gāzes cauruļvada sistēmu un koģenerācijas staciju, liecina informācijas Ventspils pašvaldības mājaslapā.

Sabiedriskā apspriešana tiek rīkota par šīs būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Sanākme notiks 12.decembrī plkst.17 Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes telpās.

SIA "Eiroprojekts" izstrādātajā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā teikts, ka paredzēto darbību plānots īstenot Ventspils brīvostas teritorijā. Terminālī plānota sašķidrinātās dabasgāzes saņemšana no tankkuģiem, uzglabāšana un iztvaicēšana padošanai gāzveida stāvoklī pa gāzes vadiem patērētājiem. Īstenojot projektu divās kārtās, plānots uzbūvēt divus sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuārus. Katra rezervuāra maksimālais tilpums būs līdz 20 000 kubikmetru. No tankkuģiem izsūknētā sašķidrinātā dabasgāze pirms regazifikācijas un tālākas piegādes patērētājiem - ostas teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem un jaunbūvējamai koģenerācijas stacijai - tiks uzglabāta sašķidrinātā agregātstāvoklī. Regazifikācijai tiks uzstādīts dabasgāzes apkures katls.

Kopējais gāzes cauruļvadu garums būs no 2,3 līdz četriem kilometriem atkarībā no koģenerācijas stacijas atrašanās vietas.

Pirmajā kārtā no 2019.līdz 2023.gadam plānots uzbūvēt pirmo sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru, uzstādīt pārkraušanas un bunkurēšanas aprīkojumu, regazifikācijas un citas nepieciešamās iekārtas, kā arī izbūvēt gāzes cauruļvadu sistēmu un koģenerācijas stacijas pirmo kārtu.

Otrajā kārtā pēc 2023.gada plānots uzbūvēt otru sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuāru un uzstādīt papildu iekārtas sašķidrinātās dabasgāzes izsūknēšanai un pārkraušanai, palielinot gāzes piegādes apjomus patērētājiem, kā arī īstenot koģenerācijas stacijas otrās kārtas būvdarbus.

Paredzēto darbību plānots īstenot Ventspils brīvostas teritorijā - Ziemeļu molā 1 un vairākās adresēs Dzintaru ielā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties līdz 31.decembrim Ventspils pilsētas domes Iedzīvotāju informācijas centrā, Ventspils Galvenajā bibliotēkā un tīmekļa vietnē "Eiroprojekts.lv".

SIA "Ventstone Complex" ir 2011.gadā reģistrēts uzņēmums, kura pamatkapitāls ir 312 775 eiro. 99% uzņēmuma daļu pieder Lihtenšteinas kompānijai "REVOPAG AG", bet 1% - SIA "Eurohome Latvia". 2016.gadā "Ventstone Complex" strādāja ar 7005 eiro apgrozījumu un 229 273 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija.