Ienākt
Autors: Pilseta24.lv

LGS peļņu novirzīs uzsākto investīciju projektu īstenošanai

Otrdien, 17.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja rīkojumu, kas paredz, ka VAS "Latvijas gaisa satiksme" 2013.gada peļņa tiks novirzīta uzsākto un plānoto investīciju projektu īstenošanā, pilsētas informācijas portālu tīklu Pilseta24.lv informēja Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvis.

Atbilstoši valdības noteikumiem par kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu, Ministru kabinets (MK) var lemt par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu.

MK rīkojums paredz, ka valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) nav jāmaksā dividendes (283 720 euro) no tīrās peļņas par 2013.gadu. Saskaņā ar apstiprinātajiem 2013.gada finanšu rezultātiem LGS peļņa 2013.gadā ir 221 555 lati (315 244 euro).

LGS ir 100% pašfinansējoša valsts kapitālsabiedrība, kura netiek subsidēta no budžeta un nesaņem nekāda veida valsts dotācijas. Uzņēmuma darbības galvenais mērķis ir nodrošināt aeronavigācijas pakalpojumus visiem gaisa telpas lietotājiem Latvijas gaisa telpā, tai skaitā starptautiskajiem gaisa telpas lietotājiem, kas sastāda vidēji 80% no uzņēmuma ieņēmumiem.

Pēdējo gadu laikā tehniskās modernizācijas ietvaros LGS ir īstenoti vairāki projekti, tādējādi nodrošinot tehnoloģisko procesu kvalitātes un lidojumu drošības nozīmīgu paaugstināšanos. LGS tehniskajam nodrošinājumam un cilvēkresursiem ir jāatbilst starptautiskās aviācijas normatīviem un jānodrošina atbilstoša Latvijas starptautisko saistību izpilde pret gaisa telpas lietotājiem. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams veikt investīcijas gan sarežģītu tehnoloģisko iekārtu iegādei (infrastruktūrā) un apkalpošanai, gan arī lai sagatavotu un uzturētu augsti kvalificētu, starptautiskās sertifikācijas prasībām atbilstošu personālu.

Valdības lēmums paredz, ka LGS 2013.gadā tīrā peļņa tiks novirzīta uzsākto un 2014.gadā plānoto investīciju projektu īstenošanai, kā arī drošuma un kvalitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanu un ilgtspējīgu attīstību.