Laila Rutks

Valsts prezidenta protokols, Sekretariāta vadītāja
Adrese Pils laukums 3, LV 1900, Rīga
Tālrunis 67092101