Saeima un valdība

Jānis Akmentiņš Būvju uzmērīšanas nodaļa, nodaļas vadītājs

67012896

Ieva Bergmane Būvju uzmērīšanas nodaļa, nodaļas vadītāja palīdze

67012897

Jēkabs Lielmanis Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenais ģeodēzijas inženieris - inspektors

67105672

Rita Gekiša Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenā ģeodēzijas inženiere - inspektore

67012909

Baiba Ratkus Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenā ģeodēzijas inženiere - inspektore

67013549

Mārtiņš Rēvalds Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenais ģeodēzijas inženieris - inspektors

67105479

Juris Pauliņš Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenais ģeodēzijas inženieris - inspektors

67013554

Inese Upīte - Apine Būvju uzmērīšanas nodaļa, galvenā ģeodēzijas inženiere - inspektore

67026761

Marina Kārkliņa Rīgas pilsētas būvinspekcija, priekšniece

67012824

Artūrs Turlajs Rīgas pilsētas būvinspekcija, galvenais būvinspektors

67012880

Agita Vanaga Rīgas pilsētas būvinspekcija, dokumentu pārvaldības eksperte

67012995

Guntis Šteinbergs Rīgas pilsētas būvinspekcija, galvenais speciālists

67037382

Aldis Saliņš Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīgs

67105454

Evika Apine Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīdze

67012922

Elita Limbaha Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīdze

67012865

Imants Ločmelis Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīgs

67105478

Arta Priekule Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīdze

67181452

Inga Zemgale Rīgas pilsētas būvinspekcija, galvenā būvinspektore

67026143

Krista Usāne Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīdze

67012811

Anda Pikšena Rīgas pilsētas būvinspekcija, būvinspektora palīdze

67037362