Saeima un valdība

Sintija Pastare INŽENIERBŪVJU NODAĻA, galvenā ainavu arhitekte

67105803

Zane Rezgale-Aukmane INŽENIERBŪVJU NODAĻA, galvenā speciāliste - eksperte

67012815

Irēna Kukule INŽENIERBŪVJU NODAĻA, eksperte

67012925

Ieva Bērziņa INŽENIERBŪVJU NODAĻA, eksperte

67105515

Līza Marija Nazarjina INŽENIERBŪVJU NODAĻA, eksperte

67012855

Elizabete Mendziņa INŽENIERBŪVJU NODAĻA, galvenā ainavu arhitekte

67012854

Svetlana Sitkoviča INŽENIERBŪVJU NODAĻA, eksperte

67105461

Olga Šutenkova INŽENIERBŪVJU NODAĻA, eksperte

67012855

Viktorija Belerte ARHITEKTŪRAS PĀRVALDE, vadītāja

67105446

Ginta Aurīte ARHITEKTŪRAS PĀRVALDE, vadītāja palīdze

67012907

Lolita Sarma Arhitektu nodaļa, nodaļas vadītāja

67012813

Gunita Kalīte Arhitektu nodaļa, nodaļas vadītāja vietniece

67105170

Evija Jegoršina Arhitektu nodaļa, vadītāja palīdze

67012933

Armands Smiltenis Arhitektu nodaļa, galvenais arhitekts

67012820

Gunta Logina Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012816

Nataļja Skane Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012751

Ilona Šavraka Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012881

Brigita Rūtīte Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012905

Dace Bērziņa Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012808

Austra Kaķeševa Arhitektu nodaļa, galvenā arhitekte

67012821