Saeima un valdība

Ilona Žavoronkova Finanšu pārvalde, Nodokļu nodaļa, vadītāja, juriste

64607663

Mārīte Grāvīte Finanšu pārvalde, Pašvaldības budžeta grāmatvedība, galvenā grāmatvede

64607643

Anželika Cvetkova Iedzīvotāju apkalpošanas centrs, iedzīvotāju apkalpošanas speciāliste

64607609

Laima Šindlere Iedzīvotāju apkalpošanas centrs, iedzīvotāju apkalpošanas speciāliste

64607609

Iveta Cipruse Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa, vadītāja

64607687

Karīna Bartkeviča Iepirkumu nodaļa, vadītāja

64607618

Valdis Zeltiņš Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vadītājs

64607610

Arnolds Drelings Izglītības pārvalde, vadītājs

64622123

Elga Švarce Izglītības pārvalde, Finanšu nodaļa, vadītāja, galvenā speciāliste-grāmatvede

64607215

Margarita Voiciša Juridiskā nodaļa, vadītāja, vecākā juriste

64607613