Saeima un valdība

Aija Andersone Administrācija, Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

65707418

Līga Mežule Administrācija, Finanšu un grāmatvedības nodaļa, vadītāja

65707404

Kristīne Nikolajeva Administrācija, Juridiskā nodaļa, vadītāja

65707136

Bāriņtiesa

65707076

Iveta Gajevska Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

65707076, 29285407

Gunta Stolere Ciblas apvienības pārvalde, Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

65729027, 26174832

Inta Senkāne Ciblas apvienības pārvalde, Sociālais dienests, vadītāja

65700870

Inta Germane Ciblas apvienības pārvalde, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Ciblas VPVKAC), klientu apkalpošanas speciāliste

66954814

Sarmīte Gutāne Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, vadītāja

65707141

Ineta Čoiča Kārsavas apvienības pārvalde, Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

28686389

Andrejs Stepāns Kārsavas apvienības pārvalde, Būvvalde, vadītājs

29141842