Saeima un valdība

Svetlana Novika Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

29397765

Olga Siņica Finanšu un attīstības nodaļa, vadītāja

64522634, 29361548

Inta Kaļva Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, vadītāja

64521083, 29437260

Jana Briede Rugāju apvienības pārvalde, Bāriņtiesa, priekšsēdētāja

26667258

Andrejs Stepāns Rugāju apvienības pārvalde, Būvvalde, vadītājs

29141842

Liene Pipure Rugāju apvienības pārvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja

20219774

Kristiāna Zelča Rugāju apvienības pārvalde, Sociālais dienests, vadītāja.

26695251

Aleksandrs Sņegovs Saimnieciskā nodaļa, vadītājs

64522805, 28673272