Saeima un valdība

Sarmīte Tabore Baltinavas apvienības pārvalde, vadītājas p.i.

64521227, 28399183

Arnita Pugača Rugāju apvienības pārvalde, vadītājas p.i.

27832856

Oļegs Kesks Viļakas apvienības pārvalde, vadītāja p.i.

64507224, 29289480