Elita Bērziņa

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, galvenā juriskonsulte
Adrese Ed.Smiļģa iela 46, LV-1002, Rīga
Tālrunis 67013550