Sanita Hausmane

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, galvenā juriste
Adrese Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Rīga
Tālrunis 67105253