Māra Svara

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, galvenā referente
Adrese Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Rīga
Tālrunis 67105002