Kristīne Nusberga

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA, priekssēdētāja vietniece
Adrese Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Rīga
Tālrunis 67012053