Antoņina Ņenaševa

PILSĒTAS ĪPAŠUMA KOMITEJA, komitejas priekšsēdētāja vietniece
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, Rīga
Tālrunis 67012921