Santa Bernāne

BŪVNIECĪBAS KONTROLES PĀRVALDE, pārvaldes vadītāja palīdze
Adrese Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Rīga
Tālrunis 67105805