Gunita Kalīte

Arhitektu nodaļa, nodaļas vadītāja vietniece
Adrese Amatu iela 4, LV-1050, Rīga
Tālrunis 67105170