Iluta Riekstiņa

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJA, galvenā referente
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 415.kab., Rīga
Tālrunis 67026205