Hildegarde Graumane

Priekšsēdētāja vietnieka birojs, priekšsēdētāja vietnieka biroja vadītāja
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 456.kab., Rīga
Tālrunis 67012990