Gita Upmale

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, galvenā referente
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 112.kab., Rīga
Tālrunis 67026396