Karina Pabērza

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", eksperte
Adrese Terēzes iela 5, LV-1012, Rīga
Tālrunis 67012520