Ilze Kaņepa

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", personāla vadītāja
Adrese Brīvības iela 143/145, LV-1012, Rīga
Tālrunis 67037662