Jānis Vaivods

SATIKSMES DEPARTAMENTS, departamenta direktora p.i.
Adrese Ģertrūdes iela 36, LV-1011, 608.kab., Rīga
Tālrunis 67012700