Aleksis Zoldners

Priekšsēdētāja birojs, priekšsēdētāja padomnieks komunikācijas jautājumos
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 321.kab., Rīga
Tālrunis 67026685